GSM-Historik

Inledning

Under 1980-talet växte det analoga telefonsystemet mycket snabbt. De flesta länder utvecklade sina egna system. Detta var inte bra, eftersom man inte kunde använda näten över landsgränserna. Därför bestämde sig Conference of Europe an Posts and Telegraphs (CEPT) för att tillsätta en grupp, som kallades Groupe Special Mobile (GSM). Gruppen hade till uppgift att se till att alla länder i Europa skulle använda samma system. Systemets mål var: bra ljudkvalitet, låg terminal- och servicekostnad, stöd för internationell roaming, stödja handhållna terminaler, stöd för nya tjänster och ISDN kompatibilitet. Det är alltså från Groupe Special Mobile ordet GSM kommer ifrån , men på senare tid har GSM fått en annan betydelse. Idag fungerar GSM-nätverket i stort sett över hela världen. Nu finns det även telefoner som fungerar i världens tre GSM-nätverk (GSM 900, GSM 1800 och GSM 1900).

Tidig historia

Guglielmo Marconi
Fig 1. Guglielmo Marconi

När italienaren Guglielmo Marconi (Figur 1) år 1901 visade vad den trådlösa kommunikationen kunde användas för kommunikation mellan fartyg. Innan detta hade den svenska flottan, med hjälp av en telegraf, lyckats få en förbindelse som räckte flera kilometer. Senare, år 1919, lyckades man också få kontakt med luftskepp på liknande sätt. Det dröjde dock till en bit in på 1930-talet innan man på allvar började använda den trådlösa telegrafen på fartyg och i luften. I slutet på 1940- talet började den trådlösa telegrafen förändras och den utvecklades till en mobil telefon. Så nu kunde man tala med vilka människor som helst via det lokala telenätet, till skillnad från förut, då endast samtal på samma frekvens var tillgängliga. De tidiga systemen täckte små områden och man behövde en telefonists hjälp för att få samtalen att gå fram. Ett automatiskt system kom först i mitten av 1950-talet till Sverige och till USA i slutet av 1960-talet. Det dröjde ända till 1981 innan det amerikanska företaget Bell Telephone Laboratories kom på ett landstäckande, automatiskt system (AMPS, Advanced Mobile Telephone System) och grunden till dagens mobiltelefoner var gjord!

Digital mobiltelefoni - GSM

År 1992 introducerades en ny generation av mobiltelefoni, -digital mobiltelefoni. Mobiltelefonernas talsignaler överfördes nu digitalt, till skillnad från det analoga formatet som man använde förut. Detta medför att talet mellan mobiltelefoner och telenätet omvandlas till binära tal på ungefär samma sätt som datorer i ett nätverk. Näten som man använder för det nya systemet heter i Västeuropa GSM (Global System for Mobile Telephone) och i USA standard IS-54. Med detta nya system överförs information mycket snabbare, med ca 9600 bps, vilket ger större möjligheter, bl.a hade man inte kunnat surfa på Internet, ta emot e-mail eller fax med det gamla systemet.

GSM blir en världsomspännande standard

Från och med 1993 spreds GSM-standarden snabbt över världen. GSM var inte längre enbart en europeisk standard. 1994 delade amerikanska US Federal Communications Commission ut offentliga licenser till olika operatörer. Detta ledde till en snabb utbyggnad av de kommersiella näten inom USA:s gränser. Även i Asien, Afrika och Mellanöstern breder GSM-nätverk ut sig stadigt. I Europa byggdes främst nätverk med GSM 900 eller GSM 1800. I andra delar av världen, där utbyggnaden skett under de senaste fem-sex åren, har man främst använt GSM 1900. Förekomsten av flera olika generationer av GSM-nätverk har även medfört svårigheter för både tele-operatörer och telefonproducenter. Runt om i världen har olika roaming-avtal (samtrafiksavtal) krävts, dessa gör så att telefonanvändaren kan använda olika GSM-nätverk även om de drivits av olika operatörer. Världens första roaming-avtal inom GSM-nätverket ingicks 1992 mellan Europolitan, Sonofon och RadioLiinjaa. Numera finns dock mobiltelefoner som fungerar med alla olika GSM nätverk, dvs: GSM 900, GSM 1800 och GSM 1900.


maila sammanfattning tjänster upp